Kdo smo?

Mi smo mladi mediatorji skupnosti.

Mi smo mladi mediatorji skupnosti; skupina ustanovljena z namenom opremljanja mladih z znanjem in spretnostmi za mlade mediatorje skupnosti ter opolnomočenja mladih za igranje večje vloge pri reševanju konfliktov v skupnosti. Na ta način bomo mladim pomagali ustvariti svetlejšo prihodnost.

Ste mlada oseba, ki se ne strinja z današnjim prikazom mladine; negativno povezovanje med mladimi in nasiljem, kriminalom in konfliktom? Morda ste član skupnosti, ki poskuša obnoviti upanje in prinesti pozitivne spremembe? Ste mladinski delavec, ki je pozoren na izzive s katerimi se soočajo mladi pri premagovanju konfliktov?

Ali si želite videti spremembo v sebi? Za boljšo skupnost v kateri živite? Želite opremiti mlade z znanjem in spretnostmi, ki se zahtevajo za mediacijo kot nov način reševanja konfliktov?

Čeprav je mladinska mediacija še vedno v povojih na Irskem, v Veliki Britaniji in Španiji in skoraj povsem nerazvita v Romuniji in Sloveniji; Mi, mladi mediatorji skupnosti prepoznavamo, da je znanje moč in, da je izobraževanje orodje, ki ga lahko uporabimo, da spremenimo svet. Ta sprememba pa se lahko najprej začne v lastnem življenjskem okolju.

photo-7

Naš cilj je jasen

Glede na izzive s katerimi se soočajo mladi v sodobni družbi, smo oblikovali usposabljanje in orodje, ki ne bo le spodbudilo mlade, da postanejo mirovniki v družbi, ampak jih bo med drugim naučilo tudi občutka družbene odgovornosti. Projekt si bo prizadeval, da bo deloval skladno z Erasmus + prednostno nalogo: “spodbujanje neodvisnosti, sodelovanja in aktivnega državljanstva mladih”.

Upamo, da bomo to dosegli z/s:

  • Zagotavljanjem priročnega in učinkovitega usposabljanja za reševanje konfliktov znotraj skupnosti, ki bo namenjeno mladim, vodjem skupnosti in vzgojiteljem.
  • Ponudbo jasnih smernic o strategijah, ki ponujajo najboljše rešitve za doseganje bolj harmonične skupnosti.
  • Predstavitvijo našega usposabljanja v ustrezni in uporabnikom prijazni obliki.

Prednosti za vas

Upamo, da bo projekt Mladi mediatorji skupnosti mladim zagotovil potrebna znanja, spretnosti in izkušnje za reševanje sporov na družbeno odgovoren način. Obstajajo pa tudi dodatne prednosti programa tako za posameznike kot tudi za širšo skupnost na lokalni in mednarodni ravni.

  • Zagotavlja ustrezne storitve, ki bodo mlade opremile z znanjem za učinkovito reševanje izzivov v dinamični družbi.
  • Prispeva k socialni koheziji in na dolgi rok tudi na gospodarski razvoj.
  • Regionalna zavezništva bodo zagotovila stalno sodelovanje z zainteresiranimi stranmi z namenom razvoja vrstniške mediacije; na ta način bo zagotovljena večja kontinuiteta pri reševanju konfliktov.
  • Zagotavlja orodje, ki se lahko uporablja na mednarodni ravni z namenom spodbujanja podobnih izboljšav na področju mladinske mediacije tudi v drugih regijah.
5
regionalnih zavezništev
70
mladih, usposobljenih za mediatorje skupnosti
150
vključenih deležnikov v skupnosti
9000
Visitors

Prednosti za vse nas

Vpliv

Z izboljšanjem kakovosti in dostopnosti storitev za mlade in neformalnega izobraževanja, bodo skupnosti izkusile povečanje socialnega in intelektualnega kapitala, z mladimi kot voditelji sprememb; to bo vodilo k povečanju blaginje, saj se bodo spori reševali mirno in na ta način manj prerasli v protidružbeno in nasilno dejanje.

Z vašo pomočjo, bomo do leta 2017:

Ustvarili edinstvena zavezništva mediacije v skupnosti.

Usposobili/razvili mladinske delavce in mlad

Usposobili mlade za reševanje konfiktov in za gradnjo močnejše lokalne skupnosti.

Spoznajte ekipo

Spoznajte ekipo

Projekt Mladi mediatorji skupnosti je nastal na podlagi medsektorskega partnerstva, ki ga vodi Roscommon Integrated Development (RLP); koordinator razvojnih projektov, ki spodbuja socialno in gospodarsko vključevanje na podlagi pobud skupnosti. Vodilni partner sodeluje s številnimi regionalnimi in nacionalnimi partnerji in izvaja številne spremembe s skupnim učinkom, zato je zagotovo v pravem položaju za učinkovito vodenje projekta. Roscommon Integrated Development se bo pridružila tudi FUNDACION NUESTRA SEÑORA APARECIDA (Faase); ISO akreditirana neprofitna organizacija, ki ima skupaj s številnimi akterji, široka pooblastila pri reševanju gospodarske in socialne izključenosti mladih. V projektu bo odgovorna za razvoj orodij v okviru regionalnega zavezništva. Tretji partner je EAST BELFAST ENTERPRISE (EBE); socialno podjetje in dobrodelna organizacija, ki pomaga nekaterim najbolj ogroženim oddelkom na Severnem Irskem. Glavna vloga EBE je usposabljanje za zagon podjetja, zato ima veliko izkušenj pri razvoju spletnih učnih gradiv; v okviru projekta bo tako odgovoren za spletni razvoj programa usposabljanja (O4). Naslednji partner v projektu je AMICII PETRU PONI COLLEGE (Romunija). Z neposrednim dostopom do ciljne skupine mladih, izkušnjami pri izvajanju pobud za mentorje pri krepitvi pedagogike učiteljev in s številnimi zunanjimi povezavami z mladinskimi organizacijami tako na nacionalni kot tudi na mednarodni ravni, bo PPC v okviru projekta vodil pilotni preizkus. Partnerstvo dopolnjuje društvo za kulturo odnosov SPES; neprofitna organizacija iz Slovenije, katere dejavnosti na področju zdravstva, socialnega razvoja in izobraževanja so namenjene motiviranju odraslih in mladih k doseganju bolj zdravega načina življenja in aktivno udeležbo v družbi. SPES bo odgovoren za merjenje kakovosti in evalvacijo, kot tudi za koordinacijo regionalnega zavezništva v Savinjski dolini.

montage

logo-eastbelfast

logo-fund

logo-petru

logo-ros

logo-spes

OSTANITE V STIKU